Marián Kukučka

"Do jazykovej školy Kramár som chodil od 7. triedy základnej školy až po ukončenie maturity na GJK v Zlatých Moravciach. Do dnešných dní som vďačný rodičom, že ma prihlásili na túto školu, keďže môžem jednoznačne potvrdiť, že po anglicky som sa najlepšie naučil práve tam. Jazyková škola je jedinečná a to už z viacerých hľadísk. živé konverzácie so zahraničnými lektormi hodnotiacimi zároveň písomný prejav, možnosť testovania na počítačoch v študovni, množstvo kníh. V posledných rokoch v rámci štúdia v tejto jazykovej škole som sa aktívne venoval príprave na certifikát FCE, ktorá mi bola maximálne uľahčená. Škola vždy podporovala svojich študentov, ktorým venovala náležitý a individuálny prístup. V súčasnosti končím vysokú školu a po viacerých pôsobeniach v zahraničí, ktorých som sa mohol zúčastniť aj zásluhou znalosti jazyka, si veľmi vážim pevný základ angličtiny, ktorý som nadobudol v jazykovej škole Kramár. Z týchto dôvodov by som ju odporučil každému študentovi, ale i dospelému klientovi, ktorý má záujem naučiť sa po anglicky.

Katarína Balcová

Do jazykovej školy Kramár ma prihlásili rodičia už ako 7 ročnú a navštevovala som ju celých 11 rokov. A doteraz som za to veľmi vďačná, nielen mojim rodičom ale aj rodine Kramárovej, ktorí ma povzbudzovali v mojom štúdiu a vždy boli ochotní mi pomôcť. Táto škola sa naozaj vyznačuje individuálnym prístupom.  Škola Kramárovcov mi poskytla obrovské množstvo materiálov pre rozšírenie výučby, veľmi rada som si požičiavala knižky, keď som sa pripravovala na certifikát CAE a maturitu, mala som k dispozícii vysoko odborné  a aktuálne materiály. Za najväčšiu výhodu považujem hodiny s "native speakers", vďaka ktorým som sa naučila používať moje teoretické vedomosti aj v praxi. Jazykovej škole Kramár ďakujem za veľa.